21 listopada 2021

Mamy Niepodległą!

Mamy Niepodległą!

W listopadzie z okazji Święta  Niepodległości wszyscy uczniowie klas 4-8 wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Mamy Niepodległą, corocznie organizowanej przez Muzeum w Sulejówku. Akcja skierowana była do wszystkich bez względu na wiek, poglądy czy zainteresowania. Polegała ona na promowaniu radosnego świętowania odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadaniem uczniów było przesłanie lub przekazanie wybranej osobie pocztówki wydanej specjalnie z okazji Święta Niepodległości. Kartki okolicznościowe autorstwa uznanych artystów są promocją nowoczesnego patriotyzmu i dzielenia się radością. Pocztówka to wyznanie w stylu retro z ponadczasową symboliką: niesie z oddali szczere wyrazy pamięci i miłe pozdrowienia.

Opracowanie:
Anna Sawczuk

Anna Węgrzynowicz-Szastak

12 listopada 2021

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Flaga Polski

Dnia 10 listopada 2021 roku świętowaliśmy ważne dla naszego kraju wydarzenie, jakim  jest ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI. Polska po 123 latach zaborów stała się wolnym krajem właśnie 11 listopada 1918 roku. W przeddzień państwowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości nasi uczniowie wzięli udział w e-akademii przygotowanej przez uczniów z klasy 2b pod kierunkiem p. Iwony Strojek, uczniów z klasy 5b pod opieką p. Patrycji Badysiak, oprawą muzyczną oraz montażem nagrania zajął się p. Krzysztof Lepiarczyk; nad całością przedsięwzięcia czuwała p. wicedyrektor Monika Sikoń. Ten kilkunastominutowy film można obejrzeć tutaj.

    Ponadto p. Jarosław Karwacki i p. Joanna Guty przygotowali dwa miejsca na terenie szkoły, które tego dnia uczniowie mogli odwiedzić. W sali teatralnej powstała wystawa poświęcona wydarzeniom, osobom związanym z okresem zaborów i czasem walki o niepodległość, jak też momentem jej odzyskania. W okolicach szkolnej biblioteki powstał „Kącik Pamięci”, gdzie uczniowie, poprzez złożenie wykonanej przez siebie z bibuły róży, mogli uczcić pamięć tych, którzy za wolną Polskę oddali życie. Również ostatnie spotkania z wychowawcami klas poświęcone były właśnie temu wyjątkowemu świętu. Podczas nich wychowawcy przybliżyli uczniom najważniejsze fakty dotyczące dnia 11 listopada; zaprosili uczniów do wspólnych gier i zabaw sprawdzających wiedzę historyczną.

  Zwieńczeniem obchodów Narodowego Święta Niepodległości było odśpiewanie hymnu narodowego o symbolicznej godzinie 11.11. Podobnie jak w ubiegłych latach nasza szkoła wzięła w ten sposób udział w akcji zorganizowanej przez MEN „Szkoła do hymnu”. Dlatego też uczniowie wraz z nauczycielami prowadzącymi zajęcia lekcyjne na parę minut przerwali je, aby w dumą i radością wspólnie zaśpiewać „Mazurka Dąbrowskiego”.

    Środa 10 listopada 2021 roku była dla naszej szkolnej społeczności czasem budowania tożsamości narodowej, rozwijania patriotyzmu i zdobywania wiedzy na temat historii naszej Ojczyzny.

Opracowanie: Joanna Guty

4 listopada 2021

„Zielona niepodległa” – Realizacja projektu „Piękna nasza Polska cała”

Dzieci sadzą cebulki żonkili.

W ramach projektu „Piękna nasza Polska cała” uczniowie z klasy 1e wykonali kolejne zadanie: „Zielona niepodległa”, które polegało na zasadzeniu drzewka lub założeniu klombu na terenie placówki.

Całemu przedsięwzięciu towarzyszyła Pani wicedyrektor Monika Sikoń, która wraz z dziećmi posadziła pierwszą roślinkę. Następnie dzieci w grupach samodzielnie posadziły rośliny, osypały ziemią i podlały wodą, zapewniając im odpowiednie warunki do wzrostu.

Dzieci posadziły cebulki żonkili, jak również kilka roślin, m.in. kosodrzewinę, jodełkę oraz trawy, które na wiosnę będą ozdobą terenu zielonego wokół naszej szkoły.

Dzieci poznały etapy sadzenia cebulek kwiatów oraz roślin. Wzbogaciły swoją wiedzę na temat znaczenia drzew i roślin w życiu ludzi i zwierząt.

Bardzo dziękujemy Państwu Teresie i Wacławowi Łacheta, właścicielom gospodarstwa ogrodniczego w Krakowie oraz Państwu Monice i Grzegorzowi Sobieraj, właścicielom ogrodnictwa w Michałowicach za podarowane rośliny.

Roślinki będą wzrastać wokół szkoły wraz z dziećmi.

Opracowanie: Barbara Magiera i Magdalena Koperska